اگر مایل هستید فرزند دلبندتان در برنامه کودک رنگین کمان شرکت کند

از طریق فرم روبرو مشخصات فرزندتان را برای ما ارسال کنید.

نکته: حداقل سن شرکت در برنامه8 سال می باشد.

Text to Identify