شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نشانه ایستگاهی 00:20
شب های ایران 00:30
دلنوازان 02:00
باکلام محلی 02:28
مشاعره 02:30
گلستان قرآن 03:00
نشانه ایستگاهی 03:25
در محضر ولایت 03:30
بوستان حکمت 04:02
قرآن و اذان صبح 04:13
ترتیل قرآن 05:00
آنونس معرفی برنامه ها 06:00
نکته های ناب 06:15
باکلام محلی 06:27
خبر سراسری 08:00
مشارکتی آب 08:45
نشانه ایستگاهی 08:55
خبر استانی 09:00
باکلام محلی 09:10
پیام اترک 1 09:15
خبر استانی 11:00
سلامت باشید 11:10
نیایش و اذان ظهر 12:38
کتاب زندگی ( تفسیر قرآن ) 13:00
پیام امام ( ره ) 13:55
خبر سراسری 14:00
پارسایان 14:45
پیام اترک 2 15:00
خبر استانی 16:00
معرفی برنامه ها 16:08
نیایش و اذان مغرب 19:48
خبر سراسری 21:00
نشانه ایستگاهی 21:25
نشانه ایستگاهی 22:45