شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
بر استان نیاز 00:15
شبهای ایران 00:30
سرعشق 02:00
بوستان حکمت 03:00
بانوی افتاب 03:15
اذان صبح 03:28
ترتیل قران 04:00
در مسیر تاریخ 04:40
بربال سخن 05:00
اوای کتاب 05:30
سرود جمهوری 06:01
صدای روستا 06:05
معرفی برنامه ها 06:16
پخش+psa 06:30
جزر و مد-نوجوان 06:45
صبح اترک - پخش زنده 07:01
خبرسراسری 08:00
خبر سراسری 08:00
پیام اترک- ترانه محلی 08:35
پیام 1+انونس معرفی برنامه ها 08:36
پیام پلیس 08:40
پیام حقوقی 08:45
پخش اترک 08:50
خبر استانی 09:00
خبراستانی 09:01
کودکانه 09:15
هفت خوان 09:30
خونه مون 10:00
ازدین می پرسم 11:01
حرف حساب 11:30
خبراستانی 12:01
پیام اترک 12:15
کوچه باغ معرفت 12:16
اقتصاد و توسعه 12:30
نیایش و اذان ظهر 12:42
اینه خانه 13:00
اقتصاد پایدار 13:30
خبر سراسری 14:00
خبرسراسری 14:01
ترتیل قران 15:00
ریحانه 15:15
گین و گیندز 16:00
ضربان 17:00
باغ اندیشه ها 17:30
دنگ کرمانجی 18:00
خبر استانی 19:00
افلاکیان (تکرار) 19:30
دنگه کرمانجی 20:00
ایشق گجه له 20:06
نیایش و اذان مغرب 20:27
از دین می پرسم 20:40
خبر سراسری 21:00
خبرسراسری 21:00
یکی بود یکی نبود 21:30
حرف حساب 21:35
یاس کبود 22:00
ترنم شبانه 22:02
چراغ مطالعه 22:46
نشانه ایستگاهی 22:50
اقتصاد پایدار 23:00
نمایش هفته 23:30