شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نشانه ایستگاهی 00:20
شب های ایران 00:30
دلنوازان 02:00
باکلام محلی 02:28
بر آستان بندگی 02:30
قرآن و اذان صبح 03:28
ترتیل قرآن( پرهیزگار) 04:00
آنونس معرفی برنامه ها 06:00
نکته های ناب 06:15
باکلام محلی 06:27
خبر سراسری 08:00
پیام اترک 1 08:50
نشانه ایستگاهی 08:55
خبر استانی 09:00
باکلام محلی 09:10
خبر استانی 11:00
نیایش و اذان ظهر 12:42
ترتیل قرآن 13:00
پیام امام ( ره ) 13:55
خبر سراسری 14:00
پارسایان 14:45
پیام اترک 2 15:00
خبر استانی 16:00
معرفی برنامه ها 16:08
سلامت باشید ( تکرار ) 16:10
لحظه های اجابت 19:00
نیایش و اذان مغرب 20:27
خبر سراسری 21:00
نشانه ایستگاهی 21:25
نشانه ایستگاهی 22:45