شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 02:00
باکلام محلی 02:28
مشاعره 02:30
گلستان قرآن 03:00
نشانه ایستگاهی 03:28
در محضر ولایت 03:30
ترتیل قرآن 04:00
قرآن و اذان صبح 04:20
بوستان حکمت 05:30
آنونس معرفی برنامه ها 06:00
نکته های ناب 06:15
باکلام محلی 06:27
نشانه ایستگاهی 08:32
پیام اترک 1 08:35
مشارکتی گاز 08:45
خبر استانی 09:00
باکلام محلی 09:10
سئوال از شما پاسخ از مسئولان 09:15
خبر استانی 11:00
نیایش و اذان ظهر 11:48
خبر سراسری 14:00
گلبانگ 15:00
نشانه ایستگاهی 15:30
معرفی برنامه ها 15:35
باکلام محلی 15:40
پیام اترک 2 15:45
خبر استانی 16:00
نیایش و اذان مغرب 18:10
خبر سراسری 21:00