شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
شبهای ایران 00:30
سرعشق 02:00
افق روشن 02:31
نهج البلاغه 02:40
آوای کتاب 03:00
درمحضر ولایت 03:01
ترنم وحی 03:30
در محضر ولایت 04:00
درحریم نور 04:31
قران واذان صبح 04:37
آنونس معرفی برنامه ها 06:00
سرود جمهوری 06:01
معرفی برنامه ها 06:16
صلوات خاصه امام رضا(ع) 07:50
خبرسراسری 08:00
پیام اترک- ترانه محلی 08:35
پیام حقوقی 08:45
خبراستانی 09:01
غنچه های زندگی 09:15
پرسش و پاسخ 09:30
براستان نیاز 11:00
ازدین می پرسم 11:01
نیایش و اذان ظهر 11:51
خبراستانی 12:01
پیام اترک 12:15
افق روشن 12:30
گفتگوی 13:01
کلاب ناب رهبر 13:55
14:00
خبرسراسری 14:01
کوچه باغ معرفت 15:00
ترنم شبانه 15:15
اقتصاد ونوسعه 16:31
پیام اترک 17:15
شکرپنیر 18:00
نیایش و اذان مغرب 18:01
خبراستانی 19:00
دنگه کرمانج 19:11
ایش گجه له 20:00
ایشق گجه له 20:06
خبرسراسری 21:00
یکی بود یکی نبود 21:30
ترنم شبانه 22:02
نشانه ایستگاهی 22:45
چراغ مطالعه 22:46