شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
بر بال سخن 02:00
یادمان نرود 02:50
بوستان حکمت 03:00
پیام رسانان کربلا 03:30
در حریم نور 04:00
ایران 626 05:30
سرود جمهوری 06:01
صدای روستا 06:05
زیارت اربعین 06:30
پخش اترک 06:45
چند تا قدم عشق 07:00
خبرسراسری 08:00
پیام رسانان کربلا 08:35
ویژه برنامه اربعین مسیر عاشقی زنده 09:00
پخش اترک 10:00
بر استان نیاز 11:00
یادمان نرود 12:00
کوچه باغ معرفت 12:15
سبک زندگی 12:30
چلچراغ 13:00
مستند نخل گردانی 13:30
در مسیر پیشرفت 13:30
خبر سراسری 14:00
بر بال سخن 15:00
پخش اترک 15:50
مسیر عاشقی 16:00
لحظه های اجابت 17:00
سخنرانی مذهبی 17:30
ضربان 18:00
مستند اربعین 18:30
خبر استانی 19:00
پخش اترک 19:10
حرف حساب 19:15
صدای روستا 19:35
دنگ کرمانجی 20:00
خبر سراسری 21:00
پخش اترک 21:35
یکی بود یکی نبود 21:40
پخش اترک 21:55
بر بال سخن 22:00
ایران 626 23:00