شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گلستان قرآن 03:00
قرآن و اذان صبح 04:20
سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه 11:00
آرم استیشن 11:02
مستند آفرینش 11:03
نیایش و اذان ظهر 11:48
میان برنامه 12:30
آگهی بازرگانی 12:58
میان برنامه 13:30
پیام بازرگانی 14:10
فیلم سینمایی 14:15
میان برنامه 15:45
آگهی بازرگانی 16:27
اخبار استان 16:30
نیایش و اذان مغرب 18:10
میان برنامه 19:00
پیام بازرگانی 19:25
اخبار استان 20:00
تامینی 20:30
آگهی بازرگانی 20:55
شب های اترک 21:00
میان برنامه 22:00
آگهی بازرگانی 22:55
اخبار استان 23:00
سریال 23:15
نجوا 23:55
سرود جمهوری اسلامی 23:59