شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترنم 01:00
مستند ایرانی 01:50
تصویر موسیقی محلی 02:20
دلنوازان 02:25
سریال 03:00
حدیث سرو 04:20
قران واذان صبح 04:23
اوج هیجان 05:00
مسابقه ضد گلوله 06:05
کولاک (بازپخش) 07:00
صبح اترک (زنده) 07:30
اقلیم 09:20
شکر پنیر/بازپخش 09:30
اخبار 11:00
اذان ظهر 11:27
یاد یاران 11:30
کاوش 11:50
سریال (بازپخش) 12:15
تصویر و موسیقی 12:50
تکرار برنامه شبانه 13:00
فیلم سینمایی 14:00
خانه مهر 15:30
رنگی رنگی 16:30
نیایش و اذان مغرب 17:23
سلام ابادی 17:50
سریال 18:25
افق روشن 19:20
اخبار 20:00
اقلیم استان 20:20
قاب آزاد 20:35
شبهای اترک(زنده) 21:00
خ انقلاب پلاک 40 22:05
فیلم سینمایی 23:30