شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سحرخیزان 02:30
قرآن و اذان صبح 04:01
سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه 09:00
آرم استیشن 09:02
پیام بازرگانی 09:04
قند پهلو 09:10
زیر یک سقف 10:05
پیام بازرگانی 10:55
کولاک ( بازپخش ) 11:00
سریال ( تکرار ) 11:45
نوای محلی 11:55
نیایش و اذان ظهر 12:46
نشانه ها 12:50
آگهی بازرگانی 12:58
نماز جمعه شهرستان ها 13:00
پیام بازرگانی 13:55
سلام آبادی ( تکرار ) 14:00
ایستگاه ورزش 14:40
یکی بود یکی نبود 15:20
میان برنامه 15:45
قاب آزاد 16:00
پیام بازرگانی 16:25
آگهی بازرگانی 16:27
اخبار استان 16:30
پیام بازرگانی 16:50
فیلم سینمایی 16:55
پیام بازرگانی 18:30
کولاک 19:20
پیام بازرگانی 19:55
اخبار استان 20:00
نیایش و اذان مغرب 20:26
تامینی 20:30
پیام بازرگانی 20:50
آگهی بازرگانی 20:55
شب های اترک 21:00
میان برنامه 22:00
موسیقی محلی 22:10
پیام بازرگانی 22:55
اخبار استان 23:00
پیام بازرگانی 23:10
سریال 23:15
نجوا 23:55
سرود جمهوری اسلامی 23:59