شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باکس اذان صبح 04:21
صبح تازه(زنده) 07:00
جوانشو (تکرار) 08:05
اقلیم 08:55
سریال 09:00
پزشک شما 10:00
اخبار استانی 11 11:00
باکس اذان ظهر 11:27
انیمیشن 11:30
فیلم سینمایی 14:00
اشاره 15:30
دل افروزان 15:35
تب و تاب (بازپخش) 16:00
خانه مهر (تکرار) 17:00
باکس اذان مغرب 17:26
سلام آبادی 19:00
خبر اترک 20 20:00
سیمای عدالت 20:45
شبهای اترک(زنده) 21:00
جهش 22:30
اخبار استانی 23 23:00
فیلم سینمایی 23:30