شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اقلیم 00:00
سریال ( تکرار ) 00:30
سلام آبادی (آرشیو) 02:00
سحرخیزان 02:30
قرآن و اذان صبح 04:26
درمحضرولایت 05:00
میان برنامه + پیام بازرگانی 05:35
اقلیم+پیام بازرگانی 08:50
سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه 09:00
آرم استیشن 09:02
پیام بازرگانی 09:04
انیمیشن پهلوانان 09:10
میان برنامه 09:50
زیر یک سقف 10:00
پیام بازرگانی + میان برنامه 10:50
اخبار استان 11:00
علمداران 11:45
نوای محلی 11:55
میان برنامه 12:25
نشانه ها 12:50
آگهی بازرگانی 12:58
پیام بازرگانی+میان برنامه 13:25
سخنان رهبری 13:30
پیام بازرگانی 13:55
ایستگاه ورزش 14:40
میان برنامه 15:10
رنگین کمون (آرشیو) 15:20
میان برنامه 15:45
قاب آزاد 16:00
پیام بازرگانی 16:25
آگهی بازرگانی 16:27
کولاک 16:30
پیام بازرگانی 16:50
یاد یاران شهدای 17:00
نیایش و اذان مغرب 17:18
مسابقه کوشش (زنده) 17:40
پیام بازرگانی+میان برنامه 18:25
فیلم سینمایی 18:30
کولاک 19:25
پیام بازرگانی 19:55
اخبار استان 20:00
گفتگوی ویژه خبری 20:20
تامینی 20:30
اقلیم استان 20:50
پیام بازرگانی 20:50
شبهای اترک 21:00
یادگیری برتر 21:50
میان برنامه 22:00
طرقه 22:00
موسیقی محلی 22:10
آیدنلق ( باز پخش ) 22:15
پیام بازرگانی 22:55
اخبار استان 23:00
پیام بازرگانی 23:10
سریال 23:15
نیایش و اذان ظهر 23:26
نجوا 23:55
سرود جمهوری اسلامی 23:58