شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دایی نبات 00:00
طرقه 01:10
مستند ایرانی 02:00
اقلیم 02:50
دل افروزان 02:55
جاذبه های گردشگری استان 07:00
به وقت خنده 07:10
سریال 07:30
ماجرا نوردان 08:00
کلاه قرمزی 09:05
ارتباط با راهیان نور 11:30
اترک اتصال قومیت ها 12:00
خنده بازار 13:15
شب های اترک(بازپخش) 13:55
فیلم سینمایی 15:00
انیمیشن کودک 16:10
انیمیشن شنی 16:30
کولاک 17:00
دوربین مخفی 17:40
سریال 18:15
اخبار 20:00
قاب آزاد 20:30
بهار بارون 21:00
فیلم سینمایی 23:45