شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باکس اذان ظهر 11:25
کسب و کار (تکرار) 12:00
تا 99 13:00
فیلم سینمایی 14:00
انیمیشن 15:40
باکس اذان مغرب 16:24
جوان شو (تکرار) 17:00
بارانه + دوربین مخفی 17:40
پلاک 8 18:00
خبر اترک 20 20:00
اخبار استانی 23 23:00
فیلم سینمایی 23:30