شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال ( تکرار ) 00:30
دانستنیها 00:51
مستند 01:30
قاب آزاد+میان برنامه 02:00
سحرخیزان 02:30
قاب آزاد(باز پخش) 04:00
پخش اترک 04:30
قرآن و اذان صبح 05:12
میان برنامه + پیام بازرگانی 05:35
سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه 09:00
آرم استیشن 09:02
پیام بازرگانی 09:04
رنگین کمون (بازپخش) 09:10
زیر یک سقف(بازپخش) 10:00
پیام بازرگانی + میان برنامه 10:50
پیام بازرگانی + میان برنامه 10:51
اخبار استان 11:00
سریال 11:15
تصویر وموسیقی 11:19
نیایش و اذان ظهر 11:33
نوای محلی 11:55
سریال(بازپخش) 11:58
اقلیم 11:59
میان برنامه 12:25
میان برنامه 12:30
نشانه ها 12:50
آگهی بازرگانی 12:58
تکرار شبانه 13:00
پیام بازرگانی+میان برنامه 13:25
پیام بازرگانی 13:55
فیلم سینمایی 14:15
قند پهلو 14:40
میان برنامه 15:45
پیام بازرگانی 16:25
نیایش و اذان مغرب 16:43
یاد یاران - تامین دفاع مقدس 17:00
کارنامه صد 17:01
مسابقه کوشش (زنده) 17:40
کولاک 18:30
پیام بازرگانی 19:55
اخبار استان 20:00
تامینی 20:30
اقلیم+پیام بازرگانی 20:31
میان برنامه 20:45
شبهای اترک 20:46
اقلیم+پیام بازرگانی 20:50
شبهای اترک 21:00
اقلیم + ایستگاه ورزش 21:30
میان برنامه 22:00
سلام آبادی 22:05
مستند تامینی 22:06
پرسمان 22:10
خانه ملت 22:20
پیام بازرگانی 22:55
اخبار استان 23:00
پیام بازرگانی 23:10
سریال 23:15
نجوا 23:55
سرود جمهوری اسلامی 23:58