شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گلستان قرآن 03:00
قرآن و اذان صبح 05:23
سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه 11:00
آرم استیشن 11:02
مستند آفرینش 11:03
نیایش و اذان ظهر 11:50
آگهی بازرگانی 12:58
میان برنامه 13:30
مستند 13:45
پیام بازرگانی 14:10
فیلم سینمایی 14:15
میان برنامه 15:45
آگهی بازرگانی 16:27
اخبار استان 16:30
نیایش و اذان مغرب 17:08
پرسمان ( باز پخش ) 17:30
پیام بازرگانی 17:58
مسابقه کوشش 18:00
زیر یک سقف 18:30
میان برنامه 19:00
پیام بازرگانی 19:25
اخبار استان 20:00
گفتگوی ویژه خبری 20:15
تامینی 20:30
آگهی بازرگانی 20:55
شب های اترک 21:00
پیام حمل و نقل 22:00
آگهی بازرگانی 22:55
اخبار استان 23:00
سریال 23:15
نجوا 23:55
سرود جمهوری اسلامی 23:59