شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 01:01
تصویر و موسیقی محلی 01:45
باکس پلی اوت 01:50
جاذبه های گردشگری استان 03:20
تکرار سریال 03:25
غذای محلی 04:15
موسیقی سنتی 04:20
حدیث سرو 04:25
درحریم نور 04:31
قران واذان صبح 04:37
نماز 05:25
نیایش 05:30
نشانه ها 05:35
سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه و نماهنگ 06:00
سلام آبادی 06:05
تصاویر ورزشی - انیمیشن کودک 06:40
جاذبه گردشگری استان 07:00
میان برنامه 07:11
صبح اترک 07:30
مستند 08:10
تصویر وموسیقی 08:31
مستند 08:35
میان برنامه 09:00
آرم استیشن 09:02
انیمیشین کودک 09:10
انیمیشین کودک 09:15
زیر یک سقف 10:00
آرم استیشن 10:58
اخبار استان 11:00
حدیث کسا 11:15
نیایش و اذان ظهر 11:51
سریال بازپخش 12:01
تکراربرنامه شبانه 13:01
فیلم سینمایی 14:15
سرود کودک 15:50
رنگین کمون (بازپخش) 16:01
کارمند صد 16:30
یاد یاران 17:00
کارنامه صد(بازپخش)+ میان برنامه 17:01
باکس اذان مغرب - افلاکیان 17:30
باکس اذان مغرب 18:00
پیام بازرگانی+میان برنامه 18:25
میان برنامه + پیام بازرگانی 18:28
کولاک 18:30
مسابقه کوشش 18:35
پیام بازرگانی 19:01
سریال 19:05
اخبار استان 20:00
صلوات خاصه امام رضا(ع)+ میان برنامه 20:01
اقلیم+پیام بازرگانی 20:31
شبهای اترک 20:32
شبهای اترک 21:01
اقلیم 21:31
ترنم شبانه 22:06
پیام بازرگانی 22:54
آرم استین سلام به امام حسین(ع) 22:59
اخبار استان 23:00
تصویرو موسیقی 23:19
پیام بازرگانی 23:25
فیلم سینمایی 23:30