شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترنم شبانه بازپخش 01:00
مستند اهل ایمان 01:59
برنامه سحر 02:30
باکس اذان صبحگاهی 03:50
سخنرانی مذهبی 04:00
مستند مدافعان حرم 04:45
دعای عهد 05:00
کلیپ رمضان 05:20
زلال معرفت 05:25
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
جز خوانی قران/بازپخش 06:05
مستند آفرینش 07:10
قلبهای شکسته 07:40
کلیپ رمضان 08:20
پذیرایی ساده 08:25
حنا دختری در مزرعه 08:35
گنجینه احکام+قاب سلامت 08:40
مزگین (تکرار) 09:05
کارشناس مذهبی 09:50
زنان قصه ما 10:00
اخبار 11:00
سریال (تکرار) 11:20
کارشناس مذهبی 12:10
باکس اذان 12:30
افطار(بازپخش) 13:00
زلال معرفت 14:05
مستند اهل ایمان 14:35
رنگی رنگی 15:10
تصویر و موسیقی 16:15
برنامه جوان 16:20
میان برنامه 16:55
جزخوانی 17:00
سلام آبادی 18:00
خانه مهر زنده (تکرار) 18:30
پذیرایی ساده 18:40
افطار(زنده) 19:00
اخبار زنده/باکس اذان 20:00
غذای محلی 20:35
سریال سر دلبران 20:45
بازی بومی محلی 21:35
مستند میراث /بقاع 21:40
گود ورزش(زنده) 22:00
اخبار زنده 23:00
فیلم سینمایی 23:40