شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سحرخیزان 02:30
قرآن و اذان صبح 03:28
سرود جمهوری اسلامی و صلوات خاصه 11:00
آرم استیشن 11:02
سریال ( تکرار ) 11:05
نوای محلی 11:55
علمداران 12:00
میان برنامه 12:30
نیایش و اذان ظهر 12:42
آگهی بازرگانی 12:58
مستند 13:00
مستند 14:40
میان برنامه 15:45
پیام بازرگانی 15:50
پیام بازرگانی 16:25
آگهی بازرگانی 16:27
اخبار استان 16:30
پیام بازرگانی 16:50
فیلم سینمایی 16:55
اخبار استان 20:00
نیایش و اذان مغرب 20:27
تامینی 20:30
میان برنامه 20:45
اقلیم استان 20:50
آگهی بازرگانی 20:55
شب های اترک 21:00
میان برنامه 22:00
پیام بازرگانی 22:55
اخبار استان 23:00
سریال 23:15
نجوا 23:55
سرود جمهوری اسلامی 23:59