شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
حدیث کسا 00:19
پیام بازرگانی 01:30
سریال لژیونر ها 02:22
اقلیم استان 03:10
قرآن و اذان صبح 03:28
حدیث سرو 04:27
حیات خانه ما 05:05
چهارشنبه 05:59
سرود جمهوری صلوات خاصه نماهنگ 06:00
مستند ایرانگرد 06:05
کوههای خراسان شمالی 06:40
فیلم داستانی مرکز.به اسمان اعتماد کن 07:00
جاذبه های گردشگری استان 07:10
نشانه ها 07:20
برنامه صبحگاهی 07:30
تصویر وموسیقی 08:31
اوج هیجان 08:35
فرصت بازگشت 09:10
زیر سقف خانواده 10:00
گود ورزش 10:05
پیام بازرگانی 10:50
اخبار 11:00
پیام بازرگانی 11:15
سریال (بازپخش) 11:20
حدیث کسا 12:15
نیایش و اذان ظهر 12:42
پذیرایی ساده 15:40
رنگین کمون 16:00
یادگیری برتر 16:30
میان برنامه 17:35
کولاک(جوان) 18:00
تب و تاب بازپخش 18:35
کلام بزرگان اهالی بهشت 19:29
باکس اذان 20:00
نیایش و اذان مغرب 20:24
پیام بازرگانی +میان برنامه 20:35
شبهای اترک 21:01
اقلیم استان 21:35
قاب ازاد 21:40
آرم استین سلام به امام حسین(ع) 22:59
فرازی از سخن 23:00
خبر 23:05
پیام بازرگانی 23:25
فیلم سینمایی 23:30
پیام 23:35