شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند ایرانی 01:50
تصویر موسیقی محلی 02:20
دلنوازان 02:25
سریال 03:00
آفرینش 04:20
اذان صبح 05:13
مسابقه ضد گلوله 06:05
سلام آبادی(بازپخش) 07:00
هفت وسی (زنده) 07:30
رنگی رنگی بازپخش 08:35
اقلیم 09:20
خانه مهر زنده 10:00
اخبار 11:00
نیایش و اذان ظهر 11:34
قاب آزاد 11:50
سریال (بازپخش) 12:15
تکرار برنامه شبانه 13:00
فیلم سینمایی 14:00
زنان قصه ما 15:30
انیمیشن کودک 16:30
نیایش و اذان مغرب 16:44
کولاک 17:50
سریال 18:25
خیابان انقلاب پلاک 40 19:20
اخبار 20:00
اقلیم استان 20:20
شب های اترک 20:45
ترنم شبانه (زنده) 22:00
فیلم سینمایی 23:30