شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تاج بندگی 03:30
باکس اذان صبح 04:34
کنکور آسان است (تکرار) 05:25
معرفی استان 08:10
خنده بازار 08:15
کارتون 08:30
پزشک شما 09:00
چهاراه خوشی 10:00
اخبار استانی 11 11:00
باکس اذان ظهر 12:40
سریال خروس بازپخش 13:00
مراسم جزخوانی قران کریم 16:00
بقاع متبرکه 16:45
قبول یاشه 18:00
باکس اذان مغرب 19:36
خبر اترک 20 20:00
تا انتخابات 20:30
سریال خروس 21:00
فصل انتخاب 22:00
انتخابات 22:30
اخبار استانی 23 23:00
فیلم سینمایی 23:30