جدیدترین تولیدات سیما

« بازگشت

برنامه صبحگاهی «صبح تازه »

برنامه صبحگاهی «صبح تازه »


برنامه صبحگاهی «صبح تازه » هر روز صبح ساعت ۷ صیح از شبکه اترک همراه با ایتم های متنوع گزارش مردمی ِ ایتم ورزش صبحگاهی -هواشناسی و... مهمان خانه های هم استانی های عزیز است.

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

تهیه کننده: دهقان