جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

آیین های رمضان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آیین های رمضان

این برنامه در روستاهای مختلف استان و مناطق مرزی و عشایری ضبط گردیده است.

 

تهیه کننده : احمد رضا کرمی