سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

چالش های دیروز و امروز انقلاب اسلامی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

چالش های دیروز و امروز انقلاب اسلامی

بیان محور های فرمایشات رهبری معظم در مورد گام دوم انقلاب که به صورت تیتر وار در هر قسمت به تشریح موردی می پردازد ، قسمت اول ظرفیت های مادی و معنوی کشور در گام دوم – قسمت دوم چالش های گذشته و حال انقلاب در مواجه به مستکبران