کلیدهای عادت دادن فرزند به کار در خانه

شناسه : 687126


Book "Keys accustom children to work at home."

کتاب کلیدهای عادت دادن فرزند به کار در خانه توسط بانی رانیان مک کلو و سوزان واکر مانسون نوشته شده است. مترجم این کتاب خانم زهرا جعفری است و توسط انتشارات صابرین منتشر شده است، مطالعه این کتاب به والدین توصیه می شود زیرا عادت دادن فرزندان به کار در منزل آغازی برای تربیت انسان های توانا و با عتماد به نفس در جامعه است است.

در پیشگفتار این کتاب می خوانیم امروزه پول به سختی به دست می آید و وقت به سرعت می گذرد و به همین دلیل ما اغلب احساس می کنیم در منزل به قدری کمک نیاز داریم. اما تاکنون چند نفر از والدین از نزدیکترین منبع بالقوه خانواده یعنی نیروی فرزندانشان بهره برداری کرده اند؟در پاسخ به این پرسش پیوسته می شنویم « استفاده از نیروی کودکان در خانه ایده ای عالی است ولی کمک کودکان بیش از آنچه موجب صرفه جویی در وقت شود، وقت ما را می گیرد»…..

 

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهییه کننده : باباپورورشن

تاریخ تولید: 94