Skip to Content

آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره 21 و کارمندان موفق مرکز در سه ماهه دوم97

امروز طی مراسمی از برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها و کارمندان موق مرکز در 3 ماهه دوم تقدیر شد