Skip to Content

برگزاری کلاس آموزشی"کاربرد آینده پژوهی در رسانه"برای مدیران و معاونان مرکز

شناسه : 350507144

برگزاری کلاس آموزشی"کاربرد آینده پژوهی در رسانه"برای مدیران و معاونان مرکز باحضور دکتر قربانی 18دیماه