محتوا با برچسب رواق هشتم.

  • رواق هشتم
    هدف  برنامه : تبیین چرایی ملقب شدن حضرت علی بن موسی (ع) به نام  رضا و راه های کسب رضایت خداوند و چطور رضایت دیگران در زندگی جلب کنیم خلاصه  برنامه :...