محتوا با برچسب فیروز.

  • فیروز
    زندگی نامه شهید مدافع حرم به روایت نزدیکان و دوستان شهید از کودکی تا شهادت ، با تکنیک موشن کامیک و روایتی قصه گونه با صدای شاهد . تاریخ تولید:1397 مدت هر قسمت:...