محتوا با برچسب پرچم.

  • نماهنگ پرچم
    این نماهنگ به اهمیت اتحاد در همه اقشار جامعه با استفاده از پرچم ایران به عنوان نمادی مشترک برای مردم این مرز و بوم می پردازد   تهیه کننده: سید مصطفی مرتضوی ...