Skip to Content

صفای قدم

صفای قدم

صفای قدم همزان با روز نیمه شعبان روی انتن صدا می رود

در این برنامه که همزمان با روز نیمه شعبان سالروز ولادت حضرت مهدی موعود وروز بزرگداشت معلم به روی آنتن میرود سعی می شود  در غالب برنامه شاد و مفرح از جشن ها و برنامه های شب و روز عیداز مرکز استان و شهرستان ها گزارش تهیه شود و  همچنین ارتباطی با مسجد جمکران برقرار شود تا از حال و هوای عاشقان و منتظران در قم جویا شویم و موضوع سبک زندگی مهدوی در ابعاد فردی و اجتماعی در غالب گفتگو با کارشناسی تبیین خواهد شد.شعر خوانی شاعران،پخش گزارش درباره مقام معلم و نیز پخش قطعات تامینی و حضورمجری بازیگر بخش دیگری از برنامه خواهد بود.

هدف  برنامه : آشنایی مخاطبان باسبک زندگی مهدوی

موضوع اصلی برنامه :

سبک زندگی مهدوی منتظران

موضوعات فرعی برنامه :

1-سبک زندگی منتظران در حیطه فردی

3-""""""در حیطه اجتماعی

 

تهیه کننده برنامه :زهرا تیمورزاده

گوینده: نسرین شاکری

بازیگر:یاسر ولیزاده و علی گریوانی

ارتباطات :ابوذر شاکری