جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

سراب آمریکا - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

سراب آمریکا

آیت الله خامنه ای : دولت و آمریکا در هیچ کشوری میان هیچ ملت ،یک وجهه عمومی ندارد