سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نتیجه سازش؛نتیجه مقاومت - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

نتیجه سازش؛نتیجه مقاومت

دانلود

موشن گرافیک سازش یا مقاومت به مدت دو دقیقه و 17 ثانیه در خصوص نتایج سازش کشورهای مختلف با امریکا در قیاس با کشورهایی که در برابر زورگویی امریکا مقاومت کرده اند پرداخته است.