سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰

اعتیاد اینترنتی - نمایش محتوی خبر

 

 

اعتیاد اینترنتی

دانلود

در  بخش کارشناس برنامه مجازستان به موضوعات مختلف در خصوص فضای مجازی و چگونگی برخورد با این فضا پرداخته می شود .در این بخش کارشناس برنامه آقای اسماعیل کفاشی در خصوص اعتیاد فضای مجازی صحبت می کند . 

مجازستان به تهیه کنندگی سید محمد باقر سجادپور در ۱۳ برنامه است.