سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

آبنبات هلدار با موضوع دفاع از پایان نامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آبنبات هلدار با موضوع دفاع از پایان نامه

شب های اترک شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از سیمای اترک به روی انتن می رود

طنز آبنبات هلدار با موضوع دفاع از پایان نامه با اجرای جواد ربانی