سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

آتا سزله؛ ظاهر و باطن - نمایش محتوای صدا

 

 

آتا سزله؛ ظاهر و باطن

Loading the player...

دانلود

تولید برنامه ای به زبان ترکی جهت جذب مخاطبان ترک زبان استان و پرداختن به مسایل فرهنگی و هنری و اجتماعی ترک زبانها

سردبیر تهیه کننده - نویسنده:امیر بدیعی  - مجید حمزانلویی

نویسنده آیتم اتاق فکر:علی  اکبر سراج اکبری

گزارشگر:محمد یزدانی