رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸

اجتماع بزرگ فاطمی به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اجتماع بزرگ فاطمی به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

دانلود

پخش زنده مراسم اجتماع بزرگ فاطمی به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
پنجشنبه 19 دی ماه 1398 بجنورد میدان شهید