اجرای دوباره پروازهای شرکت هواپیمایی اترک از فرودگاه بجنورد

شناسه : 17495154

اجرای دوباره پروازهای شرکت هواپیمایی اترک از فرودگاه بجنورد

مدیر فرودگاه بجنورد گفت: پرواز شرکت هواپیمایی اترک از فرودگاه بجنورد دوباره انجام می شود.

امانی افزود: پروازهای این شرکت هواپیمایی از این فرودگاه از 12بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: هواپیماهای این شرکت هواپیمایی تا پایان سال جاری در روزهای یک شنبه و از 20فروردین سال آینده نیز سه روز در هفته پرواز خواهد داشت.

امانی همچنین از پاسخ‌دهی به این سوال که برای اجرای پروازهای مجدد استان با این شرکت هواپیمایی به چه توافقات دیگری رسیده اند، خودداری کرد.

گفتنی است شرکت هواپیمایی اترک از تابستان سال گذشته در خراسان شمالی به بهره برداری رسید اما از  آن زمان تاکنون به بهانه‌های مختلف از انجام پرواز خودداری کرد و تاکنون حتی یک پرواز نیز نداشته است.

منبع : ایسنا