سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

احداث بیمارستان صحرایی برای بیماران کرونایی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

احداث بیمارستان صحرایی برای بیماران کرونایی

دانلود

احداث بیمارستان صحرایی برای بیماران کرونایی
همکار ما از محل احداث این بیمارستان گزارش می دهد