Skip to Content

اختصاص 55 میلیارد ریال برای مرمت بناهای تاریخی

اختصاص 55 میلیارد ریال برای مرمت بناهای تاریخی

اختصاص 55 میلیارد ریال برای مرمت بناهای تاریخی

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در حاشیه سفر  بهاختصاص 55میلیارد ریال برای مرمت بناهای تاریخی جاجرم از اختصاص پنج میلیارد و 500 میلیون تومان برای تکمیل، مرمت و عملیات آزادسازی حریم نارین قلعه و تکمیل و مرمت کاروانسرای سنگی قِلّی این شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم با کمک مجموعه شهرداری و مدیریت شهری جاجرم، این امور به نحو مطلوب پیش برود. با حضور محمدحسن طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین آب انبار آق فریدون جاجرم در بافت تاریخی این شهرستان گشایش یافت.

منبع : واحد مرکزی خبر