سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

ادامه دهنده راه حاج قاسم باشیم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

ادامه دهنده راه حاج قاسم باشیم

دانلود

موشن کمیک انتخابات با محوریت زندگی شهدا (شهید والا مقام سردار محمد حجازی)

درست 17 روز پیش بود که با برادرم حسین تصمیم گرفتیم برای جلسه قرآن به مسجد بریم ، خیابونا پر بودن ازهمهمه و شلوغی انتخابات ، به مسجد رسیدیم و داخل شدیم ، دیدیم که مردی میانسال کنار روحانی مسجد نشسته. قبل از خوندن قرآن با صدایی گرم پرسید که کسی اینجا عکس شهید سلیمانی رو داره؟ دستم روداخل جیبم فرو بردم و عکس کوچکی از حاج قاسم رو که همیشه توی کیف پولم نگه می داشتم رو بهش دادم.

برادرم گفت: آقا! میخواین قبل قرآن خوندن در مسجد رو ببندم صدای مردم نیاد؟ مرد لبخندی زد وگفت: میدونی چرا پرسیدم عکس شهید سلیمانی رودارید یا نه؟ چون این همهمه انتخابات صدای مردم ماست و در مسجد هیچوقت به روی کسی بسته نمیشه! بعد عکس حاج قاسم رو روی قرآن گذاشت و گفت:

اگر میخوایم راه حاج قاسم رو بریم ، بریم به شناسنامه حاج قاسم سلیمانی نگاه کنیم من فکر نمیکنم دو صفحه آخر شناسنامه اش جای خالی باشه ، همه انتخابات هارو شرکت کرده