Skip to Content

ارتباط زنده با شبکه اهواز همزمان با تشیع پیکر مطهر شهید سردار سلیمانی

ارتباط زنده با شبکه اهواز همزمان با تشیع پیکر مطهر شهید سرافراز سردار حاج قاسم سلیمانی در اهواز