جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

آزادی بیان از دیگاه غرب - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

آزادی بیان از دیگاه غرب

کاریکاتور تولیدی آزادی بیان و نحوه عملکرد و تعهدات غرب در قبال کشورهای دیگر

کاری از مهدی فخر نبی