سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

از آنچه دوست دارید برای دیگران انفاق کنید تا به نیکی برسید - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

از آنچه دوست دارید برای دیگران انفاق کنید تا به نیکی برسید

از آنچه دوست دارید برای دیگران انفاق کنید تا به نیکی برسید

14 اسفند روز احسان و نیکوکاری

شما هم استانی های عزیز می توانید با روش مختلف به نیازمندان هم استانی کمک کنید

در 9 ماه امسال مردم نیکوکار استان 945 میلیارد و 600 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.