از تولید تا اشتغال

مستند از تولید تا اشتغال که ویژه شعارسال است به معرفی کار آفرینان موفق میپردازد. این مستند روزهای شنبه وچها رشنبه وجمعه از ساعت 13:30 الی 13:55 به مدت 25 دقیقه از صدای اترک پخش میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زهرا حیدری

گوینده: اعظم صادقی

گزارشگر: علی یزدانی

تاریخ تولید: 1396