سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

از خاک تا کیمیا؛چغندر - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

از خاک تا کیمیا؛چغندر

از خاک تا کیمیا؛چغندر

تولید شکر در سال: 12 هزار تن

بیشترین تولید کشوری: فارس، بوشهر، خوزستان

صادرات قند : 3 میلیارد تومان

واردات قند : 61/2 میلیون دلار

سطح تولید استان : 110 هزار تنسطح تولید کشور: 4 میلیون و 600 هزار تن

منبع : جهاد کشاورزی خراسان شمالی