سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

از خاک تا کیمیا؛کتیرا - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

از خاک تا کیمیا؛کتیرا

کتیرا

مساحت :12 هزار و 600 هکتار

6 طرح اجرایی کتیرا : 3 تا جاجرم /اسفراین/فاروج/بجنورد/

تا کنون 6 طرح برای بهره برداری از کتیرا در این استان تهیه شده اما این طرح اکنون تنها در شهرستان جاجرم در قالب یک قرارداد و توسط بهره برداران بومی در دست اجرا است.

این طرح ها در صورت اجرا ،برای 12 هزار نفردر روز شغل ایجاد می شود و توان اقتصادی اهالی منطقه ارتقا می یابد.

میزان تولید این طرح ها معادل 24 هزار و 176 کیلوگرم برآورد شده

برداشت امسال خراسان شمالی :900 کیلو کتیرا

تولید کنندگان کتیرا : ایران ، ترکیه ، سوریه

واردکنندگان اصلی:خام فروشی به ژاپن /المان

ارزآوری: ارزش صادراتی آن حدود 401 هزار دلار در کشور

تولید : ایران سالانه حدود 250 تن کتیرا از مراتع کشور برداشت می شود

گون هــا بــا ۸۴۴ گونــه از بزرگتریــن جنس هــای گیاهــی کشــورمان محســوب می‌شــوند کــه ۶۲۰ گونـه آن در انحصـار ایـران اسـت وبیش از ۱۵ میلیـون هکتـار از مراتع ایران را پوشـش می‌دهـند