سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

از خاک تا کیمیا؛گل محمدی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

از خاک تا کیمیا؛گل محمدی

خاک تا کیمیا؛گل محمدی

ارز آوری در سطح کشور: 10 میلیون دلار گلاب و اسانس

سطح زیر کشت کشور: 24000 هکتار

بیشترین سطح زیر کشت کشور: استان فارس

تولید گل محمدی در استان : 305 تن

سطح زیر کشت استان سال 94: 199 هکتار

شهرستان برتر در سطح زیر کشت : شهرستان اسفراین

رتبه استان در سطح زیر کشت گل محمدی : رتبه 8 کشور

فراوری گل محمدی در استان : 3/6 تن که برای تولید 1/2 تن گلاب استفاده می شود