سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰

از خاک تا کیمیا؛ دامپروری - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

از خاک تا کیمیا؛ دامپروری

از خاک تا کیمیا؛ دامپروری

شروع پروژه انتقال ژن: از سال 1390 از ایستگاه حسین آباد شیروان

ظرفیت دامداری استان:

بز 383901 راس

گوسفند:1764380راس

دام سبک: 2048281 راس

پیشرفت طرح انتقال ژن: سالانه 10 هزار راس در طی 3 سال ، رکورد دار این طرح شهرستان شیروان

 

تولید امسال : افزایش 3 درصدی در تولید گوشت قرمز و دام سبک در سال 99