از طبر تا خلیج فارس

مستند تولیدی از طبر تا خلیج فارس به روایت مجید حمزانلویی به زندگینامه دریادارامیرعلی وفادارمیپردازد. این برنامه مستندی سه شنبه روز نیروی دریایی،  ساعت  16:00 پخش شده است.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده: آقای مجید حمزانلویی

کارگردان و نویسنده: آقای مجید حمزانلویی

تصویر بردارومشاور کارگردان: حامد ظریفیان