سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

از کرونا مهربانی خواهد ماند - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

از کرونا مهربانی خواهد ماند

کرونا اهدای خون در استان را ۱۸ درصد کاهش داده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:اگر اهدای خون روند کاهشی داشته باشد، با وضعیت بحرانی برای ذخیره خون در استان مواجه خواهیم شد.

وی گفت: با توجه به اینکه احتمال سرایت بیماری کرونا از طریق خون بسیار پایین است نگران آلودگی به بیماری کرونا در مراکز اهدای خون نباشند و با اهدای خون در نجات جان بیماران سهیم شوند