مهلت ارسال :  95/05/10

مراسم قرعه کشی و اعلام برندگان : دهه کرامت

آدرس : بجنورد - تخته ارکان - صدا و سیما ی خراسان شمالی