Skip to Content

استاندارد سازی 7 مدرسه استثنایی به سیستم‌های استاندارد گرمایشی در خراسان شمالی

استاندارد سازی 7 مدرسه استثنایی به سیستم‌های استاندارد گرمایشی در خراسان شمالی

استاندارد سازی 7 مدرسه استثنایی به سیستم‌های استاندارد گرمایشی در خراسان شمالی

استاندارد سازی 7 مدرسه استثنایی به سیستم‌های استاندارد گرمایشی در خراسان شمالی

صفحه اصلی اجتماعی استاندارد سازی 7 مدرسه استثنایی به سیستم‌های استاندارد گرمایشی در خراسان شمالی

کارشناس  امور مالی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش  استثنایی استان  گفت : با اختصاص ۱۳۵ میلیون تومان ، استاندارد سازی سیستم‌های گرمایشی 7 مدرسه استثنایی خراسان شمالی انجام شد .

دهقان افزود : از این تعداد 3 مدرسه در بجنورد ، 2 مدرسه در مانه وسملقان و در هر یک از شهرستانهای شیروان ، اسفراین و جاجرم یک مدرسه به سیستم استاندارد ایمنی گرمایشی مجهز شدند .

منبع : واحد مرکزی خبر