Skip to Content

استقبال از آقای دکتر فاطمی، دکتر علیدادی و استادار محترم استان در مرکز

شناسه : 350449151

استقبال از آقای دکتر علیدادی، معاون توسعه و فناوری رسانه ملی، آقای دکتر فاطمی، رئیس مرکز سیمای استانها و استاندار محترم استان جناب آقای صالحی در مرکز