استقبال گردشگران ژاپنی از غرفه خراسان شمالی

استقبال گردشگران ژاپنی از غرفه خراسان شمالی

کارشناس بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری خراسان شمالی گفت: گردشگران ژاپنی ازغرفه خراسان شمالی درهشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع وابسته استقبال کردند.

عبدالله سهرابی افزود: گردشگران ژاپنی با استقبال از صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری، خراسان‌شمالی را از لحاط طبیعت گردی وصنایع دستی بسیار مثبت ارزیابی کردند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند به این استان سفر کنند.

وی ادامه داد:گردشگران که معلم و موسیقی دان بودند با بیان اینکه ما از ایران و آثار تاریخی فقط اصفهان ؛شیراز وتهران و مشهد را می‌شناسیم از آشنایی با جاذبه‌های خراسان‌شمالی بسیار مسرور شدیم.

در پایان یک پکیج کامل از بسته‌های فرهنگی شامل معرفی مناطق گردشگری وروستاهای هدف گردشگری،بروشور،کاتالوگ،پوستر و نقشه در اختیار آنان قرارگرفت.

منبع : ایسنا