سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

اعزام 34 نیروی تازه نفس به خط آتش - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

اعزام 34 نیروی تازه نفس به خط آتش

اعزام 34 نیروی تازه نفس به خط آتش
آتش نشانی بجنورد یکی از استاندارد ترین آتشنشانی ها در کشور از لحاظ دارا بودن نیروی انسانی است