Skip to Content

اعلام نفرات برتر رقابت های شطرنج قهرمانی استان

اعلام نفرات برتر رقابت های شطرنج قهرمانی استان

اعلام نفرات برتر رقابت های شطرنج قهرمانی استان

مسابقات شطرنج قهرمانی استان در دوبخش مردان و بانوان و در 6 رده سنی  دیروز در بجنورد پایان یافت که از بین 90 شطرنج باز ، فرهان حسنی و مهدی بینایی از شیروان و محمدنظری ، سبحان ادیبی خواه و کیان سهندی از بجنورد به مقام نخست دست یافتند.

در بخش بانوان هم فاطمه عبدی، یکتا فرهی و مهلا نظری عناوین برتر را کسب کردند.

نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

منبع : واحد مرکزی خبر