جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح آزمایشی فرستنده دیجیتال زنفت بام و صفی آباد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

افتتاح آزمایشی فرستنده دیجیتال زنفت بام و صفی آباد

ایستگاه تلویزیون دیجیتال روستای زنفت بام و صفی آباد به صورت آزمایشی بهره برداری شد.