سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

افتتاح آزمایشی فرستنده دیجیتال زنفت بام و صفی آباد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

افتتاح آزمایشی فرستنده دیجیتال زنفت بام و صفی آباد

ایستگاه تلویزیون دیجیتال روستای زنفت بام و صفی آباد به صورت آزمایشی بهره برداری شد.