Skip to Content

افتتاح سومین دفتر نمایندگی نیروی دریایی در خراسان شمالی

افتتاح سومین دفتر نمایندگی نیروی دریایی در خراسان شمالی

افتتاح سومین دفتر نمایندگی نیروی دریایی در خراسان شمالی

سومین دفتر نمایندگی نیروی دریایی با حضور فرمانده موشکی نیروی دریایی کشور در استان خراسان شمالی بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرمانده موشکی نیروی دریایی کشور در نشت خبری با اشاره به اینکه دفترنیروی دریایی در استان خراسان شمالی هشتم شهریور ماه فعال می شود، گفت: شناسایی جایگاه نیروی دریایی به مردم ، ایجاد انگیزه برای جذب جوانان در نیروی دریایی و رسیدگی به خانواده های شهدا و بازنشستگان نیروی دریایی در استان از جمله اهداف افتتاح نمایندگی نیروی دریایی است.

امیرعلی وفادار با اشاره به درخواست نصب المان نیروی دریایی کشور در یکی از میادین مرکز استان افزود: متأسفانه از دو سال گذشته تا کنون برای نصب این المان از شورای شهر بجنورد پاسخی دریافت نکرده اند.

منبع : واحد مرکزی خبر