Skip to Content

افتتاح فرستنده رادیو زیارت در بجنورد

دانلود

با حضور ریس رسانه ملی 204 طرح فنی با اعتباری بیش از700 میلیارد ریال به طور همزمان به بهره برداری رسید.
رادیو زیارت بجنورد یکی از این طرح ها بود که دکتر علی عسگری آن را افتتاح کرد .
به گفته قربانی جم مدیر کل شبکه اترک ، فعلا این شبکه در بجنورد قابل استفاده است و در ادامه با تقویت فرستنده ها ، دریافت آن در دیگر شهرهای استان امکان پذیر خواهد شد.