جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

افتخارات صدای خراسان شمالی - 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

افتخارات صدای خراسان شمالی - 92

راهیابی برنامه " کمی نور " به جشنواره  abu در قالب مستند

راهیابی نمایش رادیویی به بخش مسابقه جشنواره فجر

راهیابی نمایش رادیویی " مرز " به جشنواره فرانسه urt

راهیابی نمایش رادیویی " مرگ گلوله " به جشنواره رومانی