Skip to Content

افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در خراسان‌شمالی الزامی است

افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در خراسان‌شمالی الزامی است

افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در خراسان‌شمالی الزامی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان‌شمالی گفت: افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در سطح استان الزامی است و باید در دستور کار قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی استانداری، محمود دلپسند در کارگروه وضعیت جذب تسهیلات مکانیزاسیون اظهار کرد: وضعیت استان جهت جذب اعتبارات اختصاص داده شده در بخش مکانیزاسیون در سال‌های اخیر مطلوب است.

وی افزود: کشاورزی از محورهای اصلی توسعه استان است و بنابراین برنامه ریزی‌ها و اقدامات در این حوزه باید دقت بیشتری پیگیری شود.

وی بیان کرد: افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی موجب ایجاد آسایش و همچنین تسریع در فرآیند کاشت و برداشت خواهد شد و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در بخش مکانیزاسیون کشاورزی تمامی اقدامات و امور باید بر اساس اولویت‌ها صورت پذیرد و مشارکت‌ها نیز افزایش داشته باشد.

دلپسند افزود: شرکت‌های خدمات رسان در بخش مکانیزاسیون نیز باید بیشتر از گذشته فعال شوند و در جهت توسعه و ترویج راههای نوین کشاورزی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مردم نیز به عنوان مصرف کننده باید ایرادات و مشکلات را در بخش مکانیزاسیون گزارش دهند چرا که موجب کاهش ایرادات و مشکلات در این حوزه است.

منبع : ایسنا