افول آمریکا

حیمی شالیو تحلیلگر سیاسی روزنامه صهیونیستی هاآرتص : این اقدام آمریکا پیروزی برای بشار اسد ، ایران و روسیه و روزی ناگوار برای اسرائیل است که در منطقه تنها خواهد ماند.