رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

افول آمریکایی - نمایش محتوی مجازی

 

 

افول آمریکایی

دانلود

بیان واقعیات شاخص های افول فرهنگی و اقتصادی کشور ایالات متحده در هفت دهه گذشته تا زمان حال در قالب موشن گرافیک .