اقتصاد و توسعه

اقتصاد و توسعه نام برنامه ای است که از شبکه اترک در روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16:45 الی 17:15 پخش میشود .

 این برنامه باعث ایجاد انگیزه بیشتر در فعالان اقتصادی از طریق انعکاس فعالیتهای و انتظارات ایشان وامیدو و نشاط  در جوانان جویای کار  وانعکاس برنامه های اجرائی دستگاهها و مدیران دولتی و همایشهای مرتبط با حوزه های اقتصادی می شود .

توسعه اقتصادی استان ،انعکاس فعالیتها وتلاش برای رشد همه جانبه در استان ،بسترسازی برای اشتغال جوانان ونخبگان ،پرداختن به افتخارات در حوزه اقتصادی موضوع سال تولید وحمایت از سرمایه گذاری ها ،معرفی تعاونی های موثر و برتر ،پردازش به کارآفرینی و کارآفرینان توسعه صنایع کشاورزی ،مولد ومادرصنایع دستی از موضوعاتی است که دراین برنامه به آن پرداخته می شود

تکرار برنامه اقتصاد و توسعه روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه در همان ساعت خواهد بود .

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:
 

تهیه کننده : فرشاد متقی

گوینده : زهرا محمدی

نویسنده : مریم سلمانی طبری

گزارشگر :محمد ولیزاده

تاریخ تولید: 95/1/14