اقتصاد و توسعه

این برنامه به بررسی مشکلات اقتصادی استان خواهد پرداخت و هر هفته یکی از کارشناسان اقتصادی استان به برنامه دعوت خواهد شد تا با ارائه راه حل  مشکلات افتصادی استان  مرتفع گردد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: فرشاد متقی

گوینده: زهرا محمدی

نویسنده: مریم سلمانی طبری

 

تاریخ تولید: 1396