آمادگي غواصان سپاه پاسداران با روحيه بالا جهت حضور در نبرد نهايي