رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸

آمدم ای شاه پناهم بده - نمایش محتوای موسیقی

 

 

آمدم ای شاه پناهم بده

آمده‌ام، آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی زگناهم بده ای حرمت ملجا درماندگان دور مران از در و راهم بده ای حرمت ملجا درماندگان دور مران از در و راهم بده لایق وصل تو که من نیستم لایق وصل تو که من نیستم اذن به یک لحظه نگاهم بده رضاجان